Vì lý do đặc thù của sản phẩm nên công ty TNHH Yumi Chang không có chính sách bảo hành.